Privacy Beleid

English | Deutsche | DutchEspañol | Français | Italiano | Polish

Juridische voorwaarden & Privacy

Aangepaste versie 25 januari 2023

TRUSTe

Introductie

Welkom bij het Privacybeleid van ModusLink.

Privacyverklaring voor inwoners Californië

ModusLink respecteert uw privacy en hecht waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid informeert u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en bevat informatie over uw privacyrechten en hoe u rechtens beschermd wordt. Dit Privacybeleid is van toepassing op onze websitebezoekers en iedereen die betrokken is bij onze dienstverlening. U kunt op elk moment dat u in contact komt met ModusLink, bijvoorbeeld indien u diensten van ons afneemt en/of onze websites bezoekt (ongeacht waar u deze website bezoekt) om uw persoonlijke gegevens gevraagd worden. ModusLink kan deze persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid delen en gebruiken. U bent niet verplicht om de door ons verzochte persoonsgegevens te verstrekken, maar als u ervoor kiest om deze gegevens niet te verstrekken zullen wij in veel gevallen niet in staat zijn om u te voorzien van onze producten of diensten of te reageren op eventuele vragen.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op gegevens die door derden worden verzameld, onder andere via een toepassing of inhoud (inclusief advertenties) die via onze websites kunnen worden gekoppeld of toegankelijk zijn.

Dit Privacybeleid wordt gelaagd weergegeven, zodat u kunt doorklikken naar de specifieke onderwerpen zoals hieronder weergegeven. Gelieve ook gebruik te maken van de begrippenlijst om de betekenis van sommige in dit Privacybeleid gebruikte woorden te begrijpen.

  1. Belangrijke Informatie en wie we zijn
  2. Informatie die wij OVER U verzamelen
  3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?
  4. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens
  5. Openbaarmaking van UW persoonsgegevens
  6. Internationale overdracht van gegevens
  7. Beveiliging van gegevens
  8. Bewaren van gegevens
  9. Uw wettelijke rechten (waaronder recht van inzage)
  10. Begrippenlijst

Belangrijke informatie en wie wij zijn

Doel van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid geeft u informatie over de wijze waarop ModusLink uw persoonsgegevens verzamelt, ontvangt, gebruikt, opslaat, deelt, overdraagt en verwerkt. Daarnaast informeert dit Privacybeleid u over uw rechten om vast te stellen wat we doen met de informatie die we verzamelen of over uw persoonsgegevens houden wanneer u gebruik maakt van de website van ModusLink www.moduslink.com en daarvan deel uitmakende subdomeinen of met betrekking tot www.poetic-software.com, een Moduslink  softwareoplossing (gezamenlijk onze “websites”), met inbegrip van eventuele Informatie die u verstrekt via onze websites  wanneer u zich registreert om een “whitepaper” of andere beschikbare gegevens te downloaden, wanneer u één van onze online formulieren invult, onze chatfunctie gebruikt om te communiceren met ons Customer Service Team, wanneer u een demo aanvraagt van onze eStarter Storefront Solution, of wanneer u solliciteert naar een van de beschikbare vacatures bij ModusLink.

U wordt verzocht om er rekening mee te houden dat onze websites niet bedoeld zijn voor kinderen. Niemand jonger dan 18 jaar is gerechtigd informatie te verstrekken aan of op onze websites. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Als je jonger bent dan 18, maak dan geen gebruik van informatie of verstrek geen informatie op onze website en/of  applicaties, gebruik de interactieve functies van onze website niet en verstrek evenmin enige informatie over jezelf aan ons, met inbegrip van je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Als u een ouder of verzorger bent van zo’n kind en u komt er achter dat uw kind persoonsgegevens heeft verstrekt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen zoals omschreven in dit Privacybeleid en we zullen alle redelijke stappen nemen om dergelijke informatie onmiddellijk te verwijderen. Als u denkt dat we misschien informatie bezitten van een persoon onder de 18, klik dan hier.

Het is belangrijk dat u het Privacybeleid in samenhang met andere privacyverklaringen of gerelateerde documentatie leest die wij bij gelegenheid aan u kunnen verstrekken wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen of verwerken, zodat u zich een goed beeld kan vormen op welke wijze en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken. Dit Privacybeleid is in aanvulling op andere aan u gerichte berichten en laat de inhoud van die berichten onverlet.

Gegevensbeheerder

ModusLink bestaat uit verscheidene rechtspersonen, waarvan de details op onze website https://www.moduslink.com/locations/ staan. Dit Privacybeleid wordt namens de ModusLink Groep verstrekt. Wanneer “ModusLink”, “wij”, “ons” of “onze” in dit Privacybeleid gebruikt worden is dit een verwijzing naar de relevante onderneming binnen de ModusLink Groep die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. ModusLink Corporation is de beheerder en als zodanig verantwoordelijk voor onze websites.

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming (FG) die verantwoordelijk is voor het toezicht op de beantwoording van al uw vragen met betrekking tot dit Privacybeleid. Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, met inbegrip van verzoeken tot uitoefening van uw rechten zoals vermeld onder het hoofdstuk “Uw wettelijke rechten”, neem dan contact op met onze FG via de onderstaande contactgegevens.

Links van derden

Onze Websites kunnen links bevatten naar websites van derden, plug-ins en toepassingen. Als u op deze links klikt of van deze connecties gebruikmaakt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan om het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

Informatie die wij over u verzamelen

Met persoonsgegevens, of persoonlijke informatie wordt bedoeld alle informatie over een (natuurlijk) persoon op grond waarvan de betrokkene geïdentificeerd kan worden. Het bevat geen anonieme gegevens.

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we aldus hebben gerubriceerd:

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden niet als persoonsgegevens in de zin van de wet beschouwd, omdat deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen uw gebruiksgegevens bijvoorbeeld samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen die toegang hebben tot een specifieke websitefunctie. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of met uw persoonsgegevens verbinden zodat wij u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij deze gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die in overeenstemming met dit Privacybeleid gebruikt zullen worden.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens (zoals details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke meningen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens) over u, tenzij dit wettelijk vereist is in het kader van uw sollicitatie. We verzamelen evenmin informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, tenzij dit relevant is voor uw sollicitatie.

Als u geen persoonsgegevens verstrekt

Indien we op grond van de wet of ingevolge contractuele persoonsgegevens over u moeten verzamelen en u die informatie op verzoek niet verstrekt, kunnen wij wellicht niet in staat zijn om de (beoogde) overeenkomst uit te voeren (bijvoorbeeld, om u te voorzien van goederen of diensten). We kunnen in dat geval genoodzaakt zijn om de verstrekking van een product of een dienst te annuleren, maar we zullen u in dat geval hierover informeren.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

We maken gebruik van verschillende methoden om persoonsgegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

(a)              Analytics-providers zoals Google gevestigd buiten de EU;

(b)        Reclamenetwerken zowel binnen als buiten de EU gevestigd; en

(c)               Een zoekmachine zowel binnen als buiten de EU gevestigd.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer dit wettelijk toegestaan is. We gebruiken uw persoonsgegevens meestal in de volgende gevallen:

Zie de onderstaande tabel voor meer informatie over de verschillende wettelijke grondslagen die wij hanteren voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

We vertrouwen over het algemeen niet op uw toestemming als grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, behalve in het geval van het verzenden van directe marketingcommunicatie van derden aan u via e-mail of sms-bericht. U hebt het recht om de toestemming voor marketing te allen tijde in te trekken door hier te klikken.

Grondslagen voor het gebruik van persoonsgegevens

Hieronder vindt u een tabel met een beschrijving van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en de verschillende wettelijke grondslagen waarop wij ons baseren. We hebben daarbij, waar nodig, ook onze gerechtvaardigde belangen vermeld.

Merk op dat wij uw persoonsgegevens op meer dan een wettelijke grondslag kunnen baseren, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Gelieve contact met ons op te nemen door hier te klikken als u meer informatie wenst over de specifieke grondslag op grond waarvan we uw persoonsgegevens verwerken indien er meer dan één grondslag genoemd wordt.

 

Doel/activiteit Soort gegevens Wettelijke grondslag voor de verwerking, inclusief het gerechtvaardigd belang
U als nieuwe klant te kunnen registreren (a)  identiteit

(b) contact

Uitvoering van een contract met u
Om uw bestelling te verwerken en te leveren, inclusief:

(a) verwerking van betalingen, kosten en tarieven

(b) innen van verschuldigde bedragen

(a)  identiteit

(b) contact

(c)  financieel

(d) transactie

(e) marketing en communicatie

(a) uitvoering van een contract met u

(b) noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om vorderingen te innen)

Relatiebeheer:

(a) U op de hoogte brengen over wijzigingen van ons privacybeleid

(b) U te vragen een beoordeling te geven of een enquête in te vullen.

(a)  identiteit

(b) contact

(c) profiel

(d) marketing en communicatie

(a) uitvoering van een contract met u

(b) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze administratie bijgewerkt te houden en te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

Om u in staat te stellen een enquête in te vullen (a) identiteit

(b) contact

(c) profiel

(d) gebruik

(e) marketing en communicatie

(a) uitvoering van een contract met u

(b) noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en om ons bedrijf te laten groeien)

Effectieve en bescherming van onze bedrijfsvoering en deze website (inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportering en hosting van data).

 

(a) identiteit

(b) contact

(c) technisch

(a) noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (voor het uitvoeren van onze activiteiten, het uitvoeren van administratie en IT-diensten, netwerkbeveiliging, fraudepreventie en in de context van een bedrijfsreorganisatie   of herstructurering)

(b) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Om relevante inhoud en advertenties op onze websites aan u te kunnen tonen en te kunnen meten en begrijpen of deze reclameboodschappen effectief en of deze u ten dienste zijn. (a) identiteit

(b) contact

(c) profiel

(d) gebruik

(e) marketing en communicatie

(f) technisch

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om te informeren over onze marketingstrategie)
Om data-analyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren (a) technisch

(b) gebruik

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om klanten te definiëren die interesse hebben in onze producten en diensten, om onze website bijgewerkt en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om over onze marketingstrategie te informeren)
Om uw sollicitatie naar een van onze vacatures te behandelen (a) identiteit

(b) contact

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om uw kwaliteiten te beoordelen in het kader van een bepaalde functie).
Om suggesties en aanbevelingen aan u te doen over producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn (a) identiteit

(b) contact

(c) technisch

(d) gebruik

(e) profiel

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Marketing

Wij streven ernaar u te voorzien van opties met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, in het bijzonder marketing en reclame. Wij hebben de volgende controlemechanismen ingebouwd voor persoonsgegevens:

 

Aanbiedingen door ons

Wij kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen over wat u mogelijk wenst of nodig hebt, of wat interessant voor u kan zijn. We proberen zo te bepalen of producten, diensten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn.

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie van ons hebt gevraagd of goederen of diensten van ons heeft afgenomen tenzij u nadrukkelijk (opt-out) hebt aangegeven deze marketing niet te willen ontvangen.

 

Marketing van derden

Alvorens wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden delen met bedrijven buiten de ModusLink groep van ondernemingen, met inbegrip van dienstverleners die namens ons marketingdiensten uitvoeren, zoals het uitvoeren van enquêtes, het verzenden van mededelingen aan u namens ons, of het verstrekken van advertenties aan u, zullen we altijd eerst uw uitdrukkelijke (opt-in) toestemming daarvoor vragen.

 

Gebruik van cookies door derden en andere traceringstechnologieën

Sommige inhoud of applicaties op onze websites worden verzorgd door derden, zoals door zogenoemde content- en applicatieproviders. Wanneer u onze websites gebruikt kunnen deze derden cookies gebruiken om informatie over u te verzamelen. Dit kan onafhankelijk plaatsvinden of in combinatie met webbakens of andere traceringstechnologieën. De informatie die zij verzamelen kan betrekking hebben op uw persoonsgegevens of zij kunnen informatie verzamelen, met inbegrip van persoonsgegevens, over uw onlineactiviteiten in de loop der tijd en op verschillende websites en andere onlinediensten. Zij kunnen deze informatie gebruiken om u te voorzien van op interesses gebaseerde reclame of andere gerichte inhoud.  We hebben geen controle over de traceringstechnologieën van deze derden of hoe ze gebruikt kunnen worden. Als u vragen heeft over een reclame of gerichte inhoud dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke provider.

Als u in de Verenigde Staten verblijft, kunt u ervoor kiezen om geen gerichte reclame te ontvangen van leden van het Network Advertising Initiative (“NAI”) op de website van het NAI: https://optout.networkadvertising.org/. Als u in de Europese Unie verblijft kunt u de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance (“EIDAA”) bezoeken op https://www.edaa.eu/ evenals de website van de European Advertising Standards Alliance (“EASA”) https://www.easa-alliance.org/. U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van https://feedback-form.truste.com/watchdog/request om geen gerichte reclame  meer te ontvangen van aangesloten bedrijven. U blijft in dat geval wel reclame zien, maar deze is niet meer gericht op jouw interesses.

 

Opt-out

U kunt ons of derden op elk moment vragen om te stoppen met het verzenden van marketingcommunicatie door de opt-out links te gebruiken in een aan u gericht marketingbericht of door contact met ons op te nemen.

Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft in verband met de aankoop van een product/dienst, registratie i.v.m. garantie, uw ervaring met het product/de dienst of andere transacties.

 

Niet volgen “DNT” signalen

Hoewel we alle redelijke maatregelen nemen om de privacy van onze websitebezoekers te beschermen, kunnen we niet garanderen dat de programmering van onze onlineapplicaties elke browserinstelling ondersteunt of voldoet aan iedere browserinstelling. We willen specifiek benadrukken dat wij niet de noodzakelijke wijzigingen hebben geprogrammeerd om “Do Not Track” of “DNT”-signalen van uw browser te honoreren. We zullen, naarmate de programmering van onze online-applicaties wordt verfijnd, alle redelijke stappen nemen om dergelijke verzoeken in de toekomst te honoreren. Toekomstige wijzigingen zullen te vinden zijn in vernieuwde versies van dit document.

Cookies

Wij en onze dienstverleners gebruiken technologieën op onze websites en diensten om informatie te verzamelen zoals de tijd gespendeerd op de pagina, het besturingssysteem, apparaat, paginabezoek, internetprotocol (IP)-adres, browsertype en versie, dat helpt om de kwaliteit te verbeteren van onze websites en diensten en de online-ervaring van onze bezoekers en gebruikers. We verwijzen in dit Privacybeleid naar deze technologieën, met in begrip van cookies (kleine tekstbestanden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat om uw handelingen of preferenties vast te leggen) en traceringstechnologieën zoals JavaScript en vergelijkbare technologieën van derde dienstverleners, gezamenlijke te noemen “cookies.”  Cookies stellen ons in staat om bij uw terugkerende bezoek aan onze websites rekening te houden met uw eerdere bezoek op de website en de gegevens die u daarop heeft achtergelaten, hetgeen u tijd bespaart bij bepaalde handelingen, zoals het onthouden van uw gebruikersvoorkeuren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd, of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies instellen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, dient u er rekening mee te houden dat sommige delen van onze websites ontoegankelijk kunnen zijn of niet volledig naar behoren functioneren.

Wijziging van doeleinden

We zullen uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden gebruiken waarvoor we deze verzameld hebben, tenzij we redelijkerwijs van oordeel zijn dat we deze voor een andere reden moeten gebruiken en dat die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u meer informatie wenst over de verwerking voor dit nieuwe doel, neem dan contact met ons op door hier te klikken.

Als we uw persoonsgegevens voor een ongerelateerd doel moeten gebruiken zullen we u daarvan op de hoogte brengen en zullen we de grondslag toelichten op grond waarvan wij gerechtigd zijn, om dit te doen.

Let op: wij kunnen uw persoonsgegeven verwerken zonder uw medeweten of toestemming conform bovenstaande regels, waar dit wettelijk is vereist of toegestaan.

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

We kunnen genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens met de onderstaande partijen (in het onderdeel Derden in de begrippenlijst) te delen voor de doeleinden zoals uiteengezet in de tabel hierboven “Grondslagen waarvoor wij uw gegevens gebruiken”.

Wij verlangen van alle derden dat zij de bescherming van uw persoonsgegevens respecteren en deze rechtmatig gebruiken. We staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en wij staan hen enkel toe om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze aanwijzingen.

We kunnen in bepaalde situaties genoodzaakt zijn om persoonsgegevens op wettige verzoeken van overheidsinstanties te openbaren, waaronder in het kader van de nationale veiligheid of wetshandhaving. We kunnen uw persoonsgegevens ook op grond van de wet openbaren, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of ander juridische procedure, als we te goeder trouw van mening zijn dat dergelijke openbaring nodig is om onze rechten te beschermen, om uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken of om op een overheidsverzoek te reageren.

Internationale overdracht van gegevens

E.U en ingezetenen van Zwitsersland: Wij delen uw persoonsgegevens binnen de ModusLink Groep. Dit houdt in dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen worden overgedragen.

Enkele van onze externe derde partijen zijn ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zodat er met de verwerking van uw persoonsgegevens ook een overdracht van gegevens buiten de EER gemoeid is.

Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zullen we voor een adequate bescherming zorgen waarbij we specifieke, door de Europese Commissie goedgekeurde contracten kunnen gebruiken als uw persoonsgegevens binnen de ModusLink Groep of met dienstverleners gedeeld worden waardoor uw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten als in Europa. Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over de specifieke mechanismen die door ons gebruikt worden bij het overdragen van uw persoonsgegevens buiten de EER. We kunnen in bepaalde situaties gehouden zijn om persoonsgegevens naar aanleiding van een rechtmatig verzoek van een overheidsinstantie te openbaren, waaronder in het kader van de nationale veiligheid of wetshandhaving.

Privacy Shield: ModusLink neemt deel aan het EU-U.S. Privacy Shield Framework en het Swiss-U. S. Privacy Shield Framework en de naleving daarvan is als zodanig gecertificeerd.  Alle persoonsgegevens ontvangen vanuit de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, zijn onderworpen aan dit Privacy Shield Framework en de toepasselijke beginselen van dat Privacy Shield Framework. Meer informatie over deze privacy Shield Frameworks kunt u vinden op de door het Ministerie van Handel uitgegeven lijst: https://www.privacyshield.gov. ModusLink staat vermeld op deze privacy Shield-lijst, zie de door het Ministerie van Handel uitgegeven lijst van zelfcertificatie van het US Privacy Shield op:  https://www.privacyshield.gov/list

ModusLink is onder elk Privacy Shield Framework verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens alsmede voor elke doorgifte van gegevens aan derden die voor of namens Moduslink optreden.  ModusLink voldoet aan de beginselen van het Privacy Shield voor alle verdere overdracht van persoonsgegevens vanuit de EER, het VK en Zwitserland, inclusief de verdere overdracht van aansprakelijkheidsbepalingen.

ModusLink is ten behoeve van de handhaving van de naleving van het Privacy Shield en de ontvangst en overdracht van persoonsgegevens ingevolge het Privacy Shield Framework onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheid van de Amerikaanse federale handelscommissie (U.S. Federal Trade Commission). We kunnen in bepaalde situaties verplicht worden om op verzoek van de overheid persoonsgegevens te verstrekken in het belang van de nationale veiligheid of rechtshandhaving.

Neem bij niet of niet deugdelijk opgeloste bezwaren betreffende privacy of gegevensgebruik contact op met onze in de VS gevestigde dienst inzake geschillenbeslechting (gratis) https://feedback-form.truste.com/watchdog/request .

U kunt onder bepaalde voorwaarden, meer volledig beschreven op de Privacy Shield-website https://www.privacyshield.gov, ook het recht hebben op bindende arbitrage indien andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of op een onbevoegde wijze ingezien worden, veranderd worden of openbaar gemaakt worden. We gebruiken encryptie, secure socket layer, firewalls, fysieke beperkingen, sleutelbeheer, interne restricties, wachtwoordbeveiliging en andere beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. We gebruiken standaard beveiligingsprotocollen en mechanismen voor de uitwisseling van persoonsgegevens. Ook beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, tussenpersonen, contractanten en andere derden die een zakelijke grondige reden hebben om hiervan kennis te nemen (“business need-to-know”). Zij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Er is echter geen enkele overdrachtsmethode via het internet of elektronische opslagmethode die 100% veilig is. We kunnen daarom niet absolute veiligheid garanderen. Wij hebben procedures ingevoerd om ingeval van vermoedelijke inbreuk op uw persoonsgegevens te handelen en zullen u en de bevoegde autoriteit op de hoogte stellen van een inbreuk wanneer daarvoor een wettelijke verplichting bestaat. De kennisgeving wordt onmiddellijk gegeven, overeenkomstig de legitieme eisen van wetshandhavers en alle maatregelen die ModusLink en wetshandhavers nodig hebben om de omvang van de inbreuk vast te stellen en om ervoor te zorgen dat de integriteit van het datasysteem gewaarborgd blijft of hersteld wordt. ModusLink kan deze kennisgeving opschorten indien ModusLink of een rechtshandhavingsinstantie vaststelt dat de kennisgeving een strafrechtelijk onderzoek zal belemmeren, tenzij en totdat ModusLink of de instantie vaststelt dat de kennisgeving het onderzoek niet in gevaar zal brengen. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door hier te klikken.

Bewaren van gegevens 

Hoe lang maakt u gebruik van mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, met inbegrip van het doel om te kunnen voldoen aan onze juridische, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens vast te stellen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van ongeautoriseerd gebruik of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden kunnen bereiken via andere middelen, en met de toepasselijke wettelijke vereisten.

U kunt ons in sommige gevallen vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, zie hieronder “uw wettelijke rechten” voor meer informatie.

We kunnen in sommige gevallen uw persoonsgegevens ook voor onderzoeks- of statistische doeleinden anonimiseren (zodat deze gegevens niet langer naar u herleid kunnen worden). In dat geval kunnen we deze informatie oneindig gebruiken zonder nadere kennisgeving.

Uw wettelijke rechten

U hebt onder bepaalde omstandigheden op grond van gegevensbeschermingswetgeving rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te wijzigen of bij te werken, om verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen of om te verzoeken deze niet meer te gebruiken.  U hebt ook het recht om te verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, de overdracht van uw persoonlijke gegevens te verzoeken of om uw eerdere verstrekte toestemming in te trekken.

Om meer te weten te komen over deze rechten, verwijzen wij u naar de onderstaande begrippenlijst. Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, klik dan hier om contact met ons op te nemen.

We zullen in bepaalde omstandigheden niet in staat zijn om aan uw verzoek te voldoen, bijvoorbeeld als het strijdig is met onze wettelijke verplichtingen, van invloed is op juridische aangelegenheden/procedures, we uw identiteit niet kunnen vaststellen, of als er onevenredige kosten of inspanning bij betrokken is, maar we zullen in ieder geval binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren en u een toelichting geven.

Met betrekking tot persoonsgegevens die wij namens een afzonderlijke, niet gelieerde entiteit verkregen of voor verwerking ontvangen hebben, welke entiteit de middelen en het doel van de verwerking vastgesteld heeft, dient u dergelijke verzoeken rechtstreeks tot die entiteit te richten. Wij volgen de instructies van deze entiteit op.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of vragen of klachten over onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op basis van onderstaande gegevens. We zullen uiterlijk binnen een maand antwoorden op al uw vragen of klachten

U kunt ook contact opnemen met onze Privacyafdeling via privacy@moduslink.com.

Postadres: Ingezetenen van de VS: ModusLink Corporation, 2000 Midway Lane, Smyrna, TN 37167, V.S.

Nederlandse ingezetenen: ModusLink B.V., Wapenrustlaan 11-31, 7321 DL Apeldoorn, Nederland

Tsjechische ingezetenen: ModusLink Tsjechische Republiek s.r.o., CTP Park Brno, Tuřanka 110/106, 627 00 Brno, Slatina, Tsjechië

Ierse Ingezetenen: ModusLink Kildare unlimited, Monasterevin Road, Kildare town, County Kildare, Ierland

Ingezetenen van de EU: u heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Het geniet onze voorkeur om uw klacht eerst zelf in behandeling te nemen voordat u zich richt tot de toezichthouder. We willen u dus vragen om in eerste instantie contact met ons op te nemen.

Als we uw klacht betreffende privacy of gegevensgebruik niet deugdelijk hebben opgelost verzoeken we u contact op te nemen met onze in de Verenigde Staten gevestigde dienst inzake derde geschillenbeslechting (gratis) op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request .

Onder bepaalde omstandigheden die meer volledig beschreven zijn op de privacy Shield website, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

Gewoonlijk geen kosten verschuldigd

U hoeft geen vergoeding te betalen voor inzage in uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. We kunnen in deze gevallen bovendien weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Wat kunnen wij van verlangen

We kunnen specifieke informatie van u nodig hebben om uw identiteit te valideren zodat u inzage in uw persoonsgegevens kan krijgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet openbaar worden gemaakt aan onbevoegde personen. We kunnen u ook om nadere informatie vragen zodat we sneller kunnen reageren op uw verzoek.

Termijn om te reageren

We proberen om binnen een maand op geldige verzoeken te reageren. Als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u meerdere verzoeken heeft ingediend kan het soms langer dan een maand duren. We zullen u in dit geval informeren en op de hoogte houden.

Begrippenlijst

WETTELIJKE GRONDSLAGEN

Gerechtvaardigd belang betekent het belang dat ons bedrijf heeft om een dusdanige bedrijfsvoering te voeren en beheren die ons in staat stelt om u de beste dienst of product te leveren in de meest beveiligde beleving/omgeving. Wij zorgen ervoor dat we alle mogelijke potentiële gevolgen (zowel positief als negatief) voor u in overweging nemen en dat deze in balans zijn voordat we uw persoonsgegevens voor ons gerechtvaardigd belang verwerken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten indien de gevolgen voor u onze belangen terzijde schuiven (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins toegestaan volgens de wet). U kunt voor meer informatie over de weging van onze gerechtvaardigde belangen en de potentiële gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten contact met ons opnemen.

Uitvoering van het contract betekent de verwerking van uw informatie als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek actie te nemen voordat dergelijk contract aangegaan wordt.

Voldoen aan een wettelijke verplichting betekent de verwerking van uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

DERDEN

Interne derde partijen

Andere bedrijven in de ModusLink Groep die optreden als gezamenlijke beheerders of verwerkers die zijn gevestigd in de Verenigde Staten en die IT-, HR- en administratieve diensten uitvoeren en verplichte leiderschapsrapportages verstrekken.

Externe derde partijen

Uw wettelijke rechten

U heeft de volgende rechten:

Om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een “inzagerecht betrokkene”). Dit stelt u in staat een kopie van de persoonsgegevens die wij van u hebben te ontvangen om te controleren dat wij deze gegevens rechtmatig verwerken.

Correctie vragen van de persoonsgegevens die wij over u houden. Dit stelt u in staat om eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u houden te corrigeren. Het kan nodig zijn om de juistheid van de nieuwe door u aan ons verstrekte gegevens te verifiëren.

Verzoek om uw persoonsgegevens te wissen. Dit stelt u in staat te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of verwijderen als blijkt dat er geen goede reden is voor ons om deze gegevens te blijven verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of verwijderen indien u met succes bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking (zie hieronder), indien we uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt, of indien we op grond van lokale wetgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen. We attenderen u erop dat we als gevolg van specifieke juridische redenen niet altijd aan uw verzoek tot wissen kunnen voldoen en u wordt hierover, ten tijde van uw verzoek, geïnformeerd.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het geval wij een beroep doen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en u bent van mening dat uw specifieke situatie aanleiding geeft om bezwaar te maken omdat uw fundamentele rechten en vrijheden in het geding zijn. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het geval van directe marketingdoeleinden. We kunnen in sommige gevallen aantonen dat we zwaarwegende, gerechtvaardigde redenen hebben om uw gegevens te verwerken die uw rechten en vrijheden terzijde schuiven.

Verzoek om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons op grond hiervan vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende situaties op te schorten: (a) als u wenst  dat wij de juistheid van uw gegevens verifiëren; (b) indien ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u wilt niet dat wij deze wissen; (c) indien u wenst dat wij de gegevens houden zelfs als wij hiertoe niet langer verplicht zijn, maar u hebt de gegevens nodig om uw rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of verweer te voeren; of (d) u hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten nog verifiëren of we een gerechtvaardigd belang hebben die uw belang terzijde schuift.

Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of een derde. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan u, of een door u aangewezen derde, in een gestructureerd, algemeen aanvaard, machinaal leesbaar formaat. Wij maken u erop attent dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde gegevens waarvoor u ons eerder toestemming heeft gegeven deze te  gebruiken of op gegevens die we gebruikt hebben om een contract met u uit te voeren.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken indien de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming plaatsvindt. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat uw toestemming ingetrokken werd. Als u uw toestemming intrekt kan het zijn dat we daardoor niet meer in staat zijn om bepaalde producten of diensten aan u te leveren. Wij zullen u hierover informeren op het moment u uw toestemming intrekt.

Wijzigingen in het Privacybeleid en uw plicht om ons te informeren over wijzigingen

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 21 maart 2022 en u kunt eerdere versies bij ons opvragen door contact met ons op te nemen.

Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. We publiceren het herziene privacybeleid in dat geval op onze website en de laatste revisiedatum wordt alsdan bijgewerkt, zodat u altijd kunt weten welke gegevens we verzamelen, hoe we uw informatie gebruiken, en onder welke omstandigheden we deze gegevens met anderen kunnen delen. We zullen u over elke substantiële wijziging informeren voordat deze ingaat door middel van een pop-up-bericht op onze website waarin u wordt geattendeerd op de wijzigingen.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u houden te allen tijde actueel en juist zijn. Houd ons daarom op de hoogte indien uw persoonsgegevens tussentijds veranderen en neem daarvoor contact met ons op.

 

Close

End-to-End Supply Chain Management and Global eCommerce

We know you have a lot of questions. Fill out the form so we can start planning your growth with no strings attached.

Call us: 1.888.238.1744

Corporate Headquarters:
ModusLink Corporation
2000 Midway Lane
Smyrna, Tennessee 37167